Mesafeli Satış Sözleşmesi

E-Canlı Kurs, Video Kurs ve Akıllı Testlerin Kullanım Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1-Taraflar

İşbu sözleşme http://www.mat-kurs.com internet sitesinden kurslar, uzaktan eğitimler, materyaller (bundan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile Matematik Aşkı Eğitim Yayıncılık Can AYHAN (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) arasında aktedilmektedir.

MADDE 2-Sözleşme Konusu ve Kapsamı:

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir. İş bu Sözleşmenin tarafları bu Sözleşme kapsamında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İş bu sözleşmenin konusu, alıcı belirlenen ürünün satışı ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu sözleşmeye konu ürün/ürünlerle ilgili bilgiler müşteri tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Alıcı, satıcının isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri ile, satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları, satış konusu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3-Sipariş ve Ödeme Şartları:

Ürün/Ürünler, satıcı tarafından ürünün açıklamalar bölümünde belirtilen sürede satıcının anlaşmalı olduğu kargoya verilir.

Ürün/ürünlerin teslimat süreleri değişiklik göstermekle birlikte bu süreler uygulanırken ürünün müsaitlik durumu ve stok durumu da dikkate alınacaktır.

Alıcı tarafından yazılan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya eksik olduğu durumlarda doğacak zararların tümünü karşılamayı, oluşabilecek her türlü sorumluluğu müşteri kabul eder.

Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, müşterinin vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

MADDE 4-Sevkiyat ve Teslimat:

Ürün/Ürünler müşterinin sipariş formunda ve iş bu sözleşmede teslimat adresi olarak belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

Ürün/Ürünlerin teslimat (Kargo) masrafları aksi belirtilmedikçe alıcıya aittir. Ürün teslimatı; stok durumunun müsait olması ve alıcı tarafından ödemenin gerçekleştirilmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı ürünü müşteri tarafından ürün sipariş edilmesinden itibaren sipariş edilen ürünün açıklamasında belirtilen sürede teslim edilmek üzere kargoya verir. Bu süre içinde yazılı bildirimle süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle müşteri tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünü teslim etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Satıcıdan kaynaklanmayan nedenlerle ürünün tesliminde gecikme olması halinde, alıcı satıcıdan herhangi bir maddi, manevi tazminat, cezai şart talep edemez.

MADDE 5-ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

5.1.Alıcı sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, alış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

5.2.Alıcı satıcının isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, ürünün temel nitelikleri, fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları, ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

5.3. Alıcı sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecektir. Tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün sorumluluğu ve hasarı alıcıya aittir.

5.4. Alıcı sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.5. Alıcı sipariş vermekle birlikte iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6. Alıcı aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcının ürünü iade etmek istemesi durumunda kargo ücreti alıcıya aittir.

5.7. Ayrıca, alıcı kişiye özel olarak hazırlanan ürünleri iade edemez. Alıcı kişiye özel olarak tasarlanan ve hazırlanan ürünlerin iadesinin mümkün olmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.8. Alıcı, ürünün kendisine teslim edilmesiyle birlikte, ürün ile ilgili her türlü hasar ve zarardan sorumlu olduğunu, ürünün kullanılması ve korunması için gerekli tüm tedbirleri alacağını, aksi taktirde meydana gelecek herhangi bir zarardan kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6-SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Satıcı, sözleşme konusu ürünün Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile alıcıya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

6.2. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.3.Matematik Aşkı Eğitim Yayıncılık’tan banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır.

6.4.Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

MADDE 7- ÖDEME PROSEDÜRÜ:

Havale ile ödemede müşteri kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. Ayrıca havale ücreti alıcıya aittir.

MADDE 8-SEVKİYAT/TESLİMAT PROSEDÜRÜ

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünlerin müsait olma durumuna göre, satıcının anlaşmalı olduğu kargoya teslim edilir.

Teslimat:

Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile müşterinin adresine teslim edilecektir. Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından sonra ürün açıklamasında belirtilen sürede satıcı siparişi kargoya teslim eder.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir.

Ürünler satıcı tarafından muntazam bir şekilde kargoya teslim edilmektedir. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket müşteri tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın müşteride kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcıya bildirilmelidir.

MADDE 9–ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKI:

Ürün İade:

Alıcı malı teslim aldıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanır.

Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, kişiye özel hazırlanan ürün/ürünler için cayma hakkı ya da ürün iadesi söz konusu değildir.

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır. Yine kişiye özel hazırlanan iadesi mümkün değildir.

Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürünü iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı; adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz.

Alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcıya ulaşması tarihinden itibaren Satıcının malı geri alacağını Satıcı taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir. Cayma hakkının kullanılması halinde a) Alıcıya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün alıcı tarafından aynen iade edilmesi zorunludur. b) 14 (ondört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünlerin iadesi ve bu ürünlere ilişkin olarak cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

MADDE 10-Uyuşmazlıkların Çözümü:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, T.C İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 11-Bildirimler ve delil sözleşmesi:

İş bu Sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta yolu ile yapılacaktır.

MADDE 12-Yürürlük:

12 (oniki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Kiracı tarafından onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Matematik Aşkı Eğitim Yayıncılık Uzaktan Eğitim Hizmetleri

www.mat-kurs.com