ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı Raporu, Öneriler | DGS 2018 |

ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı Raporu, Öneriler | DGS 2018 |

ÖSYM Dgs Değerlendirme Raporu

Ösym Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili bir rapor hazırlayarak 27 Mart 2018 günü yayınlamıştır. Raporun " Öneriler " kısmı ise aşağıda eklenmiştir.

 • DGS’de sayısal testte 60, sözel testte 60 olmak üzere adaylara toplam 120 soru sorulmakta ve
  140 dakika cevaplama süresi verilmektedir. Raporda da görüldüğü üzere, testlerde işaretleme
  yapmayan aday sayıları oldukça yüksektir ve bu nedenle sınav süresinin iyileştirilmesinde
  fayda görülmektedir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) sayısal
  testte 50 ve sözel testte 50 olmak üzere toplam 100 soru için 150 dakika verilmesine benzer
  şekilde DGS’de de adaylara 120 soru için 180 dakika verilmesi önerilmektedir.
 • Adayların DGS’deki sayısal ve sözel testlerde negatif ve sıfır ham puanlarda yoğunlaştığı
  görülmektedir. Bu nedenle, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) değerlendirmesinde
  olduğu gibi lisans programlarına yerleşebilmek üzere aday puanlarının hesaplanabilmesi
  için her iki testten de en az 0,5 ham puan alma koşulunun getirilmesi önerilmektedir.
 • DGS ile lisans programlarına geçiş yapan adayların dâhil olacağı bir saha çalışmasının ya-
  pılması sınav sonucuyla yapılan yerleştirmeler hakkında daha detaylı bilgi sağlayacaktır.
  Adayların görüşleri ve DGS ile yerleştikleri lisans programındaki akademik başarıları üzerin-
  de yapılacak incelemeler DGS’de veri temelli iyileştirmeler yapılmasını mümkün kılacaktır.

Bize göre Dgs için yapılması gerekenler;

 • Kontenjanların arttırılması
 • Önlisans programlarının ve Meslek Liselerinin eğitim programları güncellenmeli.
 • Soru sayısının 120 yerine 100 soruya çekilip, sürenin Ales gibi 150 dakika olmasıdır.
 • DGS ÖBP ( Önlisans Başarı Puanı ) hesaplama yöntemi güncellenmeli, etkisi arttırılmalıdır.

Dgs'ye öğrencilerimiz lise eğitiminden sonra okumaya başladıkları önlisans programının 2.sınıfında katılmaktadır. Yaklaşık 5 yıllık eğitimin sonunda katıldıkları Dikey Geçiş Sınavı'ndaki başarıları da bu 5 yılın etkisi çok büyüktür. Bu yüzden ortaöğretim eğitimi ve önlisans eğitimi düzenlenmeden, sil baştan , geleceğe uygun yapılandırılmadan sadece DGS üzerindeki değişiklikler yamadan öteden gitmez ve gençlerimizin lehine olmaz.

Diğer yandan ÖBP ( Önlisans Başarı Puanı ) sadece notlardan yola çıkalarak değil, öğrencinin okuduğu bölüme karşı duyduğu ilgi de  ( ilgili meslek örgütlerine üyelikleri, katıldığı seminerler - sempozyumlar, sektöründe çalışmaları vb. ) hesaplamada dikkate alınmalıdır.

2018 DGS Etkilenir Mi ?

Ösym son dönemde Ales güncellemesi yaparak, sınavı katılımcıların lehine geliştirmiştir. 2018 Dikey Geçiş Sınavı güncellemesi yapılırsa da bu güncelleme soru sayısında bir miktar azalma, sınav süresinde artış olacaktır. 2018 DGS'ye hazırlanan arkadaşlara iyi çalışmalar.

KAYNAK

ÖSYM DGS Raporu


DGS’de Başarısını Garantilemek İsteyenlere E-Canlı Kurs
DGS Matematik ve Geometri Eksiğim Az, Problem Çözemiyorum Diyenler İçin Video Kurs

Yorum Yok

Ne Düşünüyorsun?