Ales Konuları ( Sayısal ve Sözel)

Ales Konuları ( Sayısal ve Sözel)

Ales Sayısal ( Matematik, Geometri ) ve Sözel Yetenek Test İçerikleri, Sınav Konuları

 • Sayılar Temel Kavramlar
 •  Sayı Basamakları, Çözümleme
 • Bölme ve Bölünebilme
 •  Çarpanlara Ayırma
 •   Eşitsizlik, Sıralama ve Mutlak Değer
 •   Oran Orantı
 •   Problemler
 •   Sayı Problemleri
 •   Yaş Problemleri
 •   Yüzde Problemleri
 •   Karışım Problemleri
 •   Faiz Problemleri
 •   İşçi Havuz Problemleri
 •   Hareket Problemleri
 •  Kümeler
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Modüler Aritmetik ve İşlem
 • Tablo

 • Grafik Okuma

 • Optimazsyon

 • Farklı Problemler

 • Açılar Üçgenler
 • Çokgenler Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Katı Cisimler
 • Analitik Geometri

Paragraf Analizi

Yorum Yok

Ne Düşünüyorsun?